Stichting Beer impuls

Stichting Beer impuls is in 2014 opgericht om ondersteuning te bieden aan slachtofferbelangen en goede doelen die daarmee zijn verbonden. Ook stimuleert de stichting de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

In dat verband wil de stichting het onderwijs op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers bevorderen. Bovendien beoogt de stichting het stimuleren van de maatschappelijke bewustwording op het terrein van aansprakelijkheid en personenschade.

Stichting Beer impuls heeft de ANBI-status.