Landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. De Stichting heeft in dat kader een scriptieprijsvraag uitgeschreven, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten konden aanleveren. De termijn waarbinnen scripties konden worden aangeleverd, is onlangs verstreken. 

In het voorjaar van 2016 zal Stichting Beer impuls de scriptieprijs uitreiken aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. 

De beoordelingscommissie bestaat uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. 

Inzendingen worden beoordeeld op: 

  • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
  • Taalvaardigheid;
  • Originaliteit;
  • Vernieuwende inzichten. 

Van alle inzendingen zijn inmiddels de drie beste scripties geselecteerd, waaruit de beoordelingscommissie de winnaar/winnares zal kiezen. De winnaar/winnares en diens vakgroep zullen eenzelfde geldbedrag ontvangen als prijs. 

De shortlist voor de Stichting Beer impuls scriptieprijs ziet er als volgt uit: 

  • Paul Blok, ‘Zorgschade, hoe nu verder?’, Sectie Burgerlijk Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • Kirsten Maes, ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht;
  • Chantal van der Roest, ‘Vergoeding van immateriële schade aan derden ingeval van letsel of overlijden van een naaste in nationaal en Europees (privaatrechtelijk) perspectief’, Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Groningen. 

Voor vragen over de scriptieprijs kunt u contact zoeken via info@beerimpuls.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*