Scriptieprijsuitreiking 2019 Stichting Beer impuls

Persbericht Beer impuls, 11 april 2019

Voor het vierde jaar op rij zal ook dit jaar de scriptieprijs van Stichting Beer impuls worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

De scriptieprijs geniet een groeiende belangstelling, zowel bij de vakgroepen en universiteiten, als daarbuiten. Dit verheugt het bestuur van Stichting Beer impuls. De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade en de scriptieprijs vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Inzendingen worden beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Het bestuur heeft in totaal vijf inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vijf scripties beoordeeld. 

Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen:

 1. Proportionele benaderingen in de medische aansprakelijkheid: geschreven door Kim Hogeman, aangeleverd door de Universiteit van Amsterdam;
 2. Collectieve emissiereductievorderingen tegen fossiele-energiebedrijven?: geschreven door Maarten van Kempen, aangeleverd door Universiteit Utrecht (Molengraaff-instituut);
 3. Voordeelstoerekening van verzekeringsuitkeringen bij letsel- en overlijdensschade: geschreven door Joyce Roxanne Duin, aangeleverd door Vrije Universiteit Amsterdam;
 4. De angstschadeclaim, geschreven door Lara Lupgens: aangeleverd door Radboud Universiteit Nijmegen;
 5. De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: geschreven door Valérie Beulen, aangeleverd door Maastricht University.

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties is voorgelegd aan de jury van de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer.

Scriptie 1 (Kim Hogeman, Universiteit van Amsterdam), 3 (Joyce Roxanne Duin, Vrije Universiteit Amsterdam) en 5 (Valérie Beulen, Maastricht University) werden geselecteerd voor de shortlist. De jury heeft inmiddels juryberaad gehad over deze drie (in het kader van het beraad geanonimiseerde) scripties en zal op 14 mei a.s. bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2019 zullen winnen.

Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep. Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl

Jaarlijks gastcollege van John Beer aan studenten van Rijksuniversiteit Groningen

John Beer (voorzitter Stichting Beer impuls) gaf op 20 februari jl. zijn jaarlijkse gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als onderwerp ‘Slachtoffers en derden’. Het gastcollege werd georganiseerd door de Vakgroep Privaatrecht, onder begeleiding van Arvin Kolder als coördinerend docent.

Het onderwerp ‘derdenschade’ werd uitgediept, waarbij o.a. werd gesproken over kosten die door derden worden gemaakt ten behoeve van het slachtoffer, de schade van nabestaanden van het slachtoffer of de werkgever van het slachtoffer.
Ook werd gesproken over een eigen vorderingsrecht van derden op basis van geleden affectieschade. Per 1 januari 2019 bestaat een wettelijke grond voor vordering van affectieschade.

Stichting Beer impuls stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade. Onderdeel hiervan vormen deze gastcolleges.

 

Stichting Beer impuls schrijft voor het vierde jaar op rij een landelijke scriptieprijs uit

PERSBERICHT

Amsterdam, 11 oktober 2018

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij de vakgroepen (op dit rechtsgebied) van alle rechtenfaculteiten in Nederland de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Stichting Beer impuls bestaat inmiddels alweer vier jaar en de landelijke scriptieprijs is zo langzamerhand een begrip geworden, mede dankzij het enthousiasme van de meedingende vakgroepen en auteurs. Met deze scriptieprijs, maar ook met het geven van gastcolleges en masterclasses, hoopt de stichting een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

Nadat op 23 mei jl. Idya Karimi en het Molengraaff-instituut van de Universiteit Utrecht de scriptieprijs van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is er opnieuw een scriptieprijs uitgeschreven voor de beste scriptie van 2018. De vakgroepen zijn inmiddels aangeschreven en krijgen tot 31 december a.s. de tijd om de beste scriptie van hun studenten mee te laten dingen naar deze prijs. Per vakgroep kan één scriptie, geschreven in 2018, worden aangeleverd. 

Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit, creativiteit en vernieuwende inzichten.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl of kijken op www.beerimpuls.nl.

 

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT Amsterdam, 24 mei 2018

Mevrouw mr. Idya Karimi/Molengraaff Instituut (Universiteit van Utrecht) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’.

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het derde jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 23 mei jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. Idya Karimi/Molengraaff Instituut, Universiteit van Utrecht. Het onderwerp van haar scriptie ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’ heeft als subtitel ‘De schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongeval’.

Beschreven wordt dat het uitgangspunt van volledige schadevergoeding met zich meebrengt dat een vergelijking van twee situaties, de feitelijke en de hypothetische, noodzakelijk is. De auteur geeft aan dat het gebruik van statistische gegevens om de hypothetische situatie in kaart te brengen al snel kan leiden tot discriminatie en bespreekt mogelijkheden om dat te vermijden.

Het onderwerp van de schadebegroting, en met name in geval van verlies van arbeidsvermogen, bij jonge kinderen is van grote betekenis voor de personenschadepraktijk. De auteur kiest voor een originele en relevante invalshoek door de strijd met het beginsel van non-discriminatie in de overwegingen te betrekken.

Na rijp beraad heeft de jury derhalve besloten dat Idya Karimi, samen met de vakgroep van het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht, de scriptieprijs verdient. ‘De combinatie van een relevant onderwerp, diepgang, leesbaarheid en een eigen visie heeft de jury ertoe gebracht deze keuze te maken,’ aldus de jury.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

 

Van links naar rechts: mr. John Beer (jurylid Stichting Beer impuls), mr. dr. Theo Kremer (jurylid Stichting Beer impuls), mr. Idya Karimi (winnende auteur scriptie), mr. dr. Rianka Rijnhout (namens de winnende vakgroep Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht), prof. mr. Cees van Dam (jurylid Stichting Beer impuls)

 

26 april 2018: Stichting Beer impuls organiseert Masterclass Personenschade aan Erasmus School of Law

Stichting Beer impuls stimuleert o.a. de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade. Op 24 april jl. gaven John Beer, Marco Zwagerman en Veeru Mewa in dat kader een Masterclass Personenschade aan studenten van de Erasmus School of Law.

Daarbij gaven zij o.a. presentaties over het vak van letselschadeadvocaat, werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij luchtvaartongevallen en medische aansprakelijkheid.

Ook vond er een ‘moot court’ plaats waarbij studenten de plek innamen van rechter, eiser of gedaagde partij in een dossier.

Voor meer vragen over deze Masterclass of over Stichting Beer impuls, kunt u mailen naar info@beerimpuls.nl.

PERSBERICHT, AMSTERDAM 19 april 2018

Prijsuitreiking scriptieprijs Stichting Beer impuls

Ook dit jaar schreef Stichting Beer impuls de jaarlijkse, landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Inzendingen worden derhalve beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Drie ingezonden scripties zijn (geanonimiseerd) voorgelegd aan en beoordeeld door de jury van Stichting Beer impuls. De jury bestaat wederom uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. De jurering betreft de volgende scripties:

 • Idya Karimi, Universiteit Utrecht (Molengraaff-instituut), ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’;
 • Maikel Samsom, Erasmus School of Law (Rotterdam), ‘Aansprakelijkheid in tijden van kinderen op bestelling’;
 • Nienke Hersbach, Vrije Universiteit Amsterdam, ‘Op weg naar een toekomstbestendig tuchtrecht in de gezondheidszorg?’

De jury zal de winnende scriptie bekend maken op woensdag 23 mei a.s.

Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep.

Voor vragen over dit bericht kunt u mailen naar: info@beerimpuls.nl

John Beer ontvangt Dekenprijs van Amsterdamse Orde van Advocaten

Op 29 maart 2018 heeft John Beer de Dekenprijs ontvangen voor zijn verdiensten voor de advocatuur, een prijs die vorig jaar aan Eberhard van der Laan werd uitgereikt. Hij ontving deze prijs in De Rode Hoed, tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten. 

John Beer is vereerd door het ontvangen van deze prijs; ‘Het is mooi deze prijs te ontvangen omdat hiermee door de beroepsgroep waardering en steun wordt uitgedrukt. De advocatuur is een prachtig vak dat ik met heel veel plezier en overtuiging uitoefen. Het verlenen van rechtshulp aan slachtoffers van letselschade is voor mij speciaal belangrijk. Daardoor wordt immers steun geboden aan mensen, of hun nabestaanden, die hun gezondheid of hun leven door fouten van anderen hebben verloren. Zij verdienen steun in hun wens om erkenning en vergoeding van hun schade. Beer advocaten zal een kantoor blijven waar mensen in een dergelijke situatie terecht kunnen.’

John_Beer_Dekenprijs_2018

Jaarlijks gastcollege John Beer bij Rijksuniversiteit Groningen namens Stichting Beer impuls

Op 7 maart jl. gaf John Beer zijn jaarlijkse gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen, dit keer over het onderwerp ‘derdenschade’. Het gastcollege werd georganiseerd door de Vakgroep Privaatrecht, onder begeleiding van Arvin Kolder als coördinerend docent.

Het gastcollege werd bijgewoond door circa 40 masterstudenten, die een actieve rol speelden bij het gastcollege.

Het onderwerp ‘derdenschade’ werd uitgediept, waarbij o.a. werd gesproken over kosten die door derden worden gemaakt ten behoeve van het slachtoffer, de schade van nabestaanden van het slachtoffer of de werkgever van het slachtoffer.

Ook werd gesproken over een eigen vorderingsrecht van derden op basis van het wetsvoorstel ‘affectieschade’. Affectieschade is immateriële schade (smartengeld) van derden als gevolg van verlies of ernstig letsel van een naaste. Voor vergoeding van affectieschade bestaat op dit moment nog geen wettelijke grond, een wetsvoorstel hieromtrent moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

In het verlengde hiervan werd aandacht besteed aan het onderwerp ‘shockschade’, dat in de rechtspraak (Taxibusarrest) tot ontwikkeling is gekomen. Shockschade is psychische schade als gevolg van de confrontatie met een traumatische gebeurtenis betreffende een naaste. Zo werd de vordering tot smartengeld van de vader van Marianne Vaatstra door de rechter gehonoreerd, in verband met de ernstige shock van de vader door de confrontatie met het lichaam van zijn verkrachte en vermoorde dochter.