Hoe bereikt de stichting haar doelen?

Stichting Beer impuls wil haar doelen onder andere verwezenlijken door het ontwikkelen van modellen waarmee ondersteuning van proefprocessen kan plaatsvinden. Ook steunt de stichting slachtofferorganisaties en goede doelen op het gebied van aansprakelijkheid en personenschade.

Daarnaast wil de stichting op dat gebied het onderwijs stimuleren.

De stichting wil de ontwikkeling van jong talent op genoemd vakgebied optimaliseren door het bevorderen en ondersteunen van daarop gericht onderwijs. Zo kent de stichting ook prijzen toe aan studenten die zich hebben onderscheiden door publicaties over het aansprakelijkheidsrecht en personenschade.