Wat doet Stichting Beer impuls?

Het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht heeft een grote, maatschappelijke betekenis. Op het gebied van personenschade regelt het de vergoedingsplicht jegens slachtoffers van gebeurtenissen zoals ongevallen en medische fouten.

De praktijk laat zien dat het maatschappelijk bewustzijn omtrent aansprakelijkheidsrecht en de kwetsbare positie van het slachtoffer achterblijft en dat het van belang is dat de ontwikkeling van jong, juridisch talent op dat gebied wordt gesteund. Daarom is Stichting Beer impuls in het leven geroepen.

Stichting Beer impuls is in 2014 opgericht door zes Amsterdamse slachtofferadvocaten. John Beer (voorzitter), Mirella Hartman (penningmeester), Marco Zwagerman (secretaris), Josée van de Laar, Bojan Dekker en Veeru Mewa richtten deze stichting op die ondersteuning biedt aan de belangen van slachtoffers en goede doelen op dat gebied.

Ook wil Stichting Beer impuls de ontwikkeling stimuleren van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade. De stichting zet zich daarnaast in voor maatschappelijke bewustwording op dit gebied.