Nieuwe scriptieprijs uitgeschreven

De scriptieprijs van Stichting Beer impuls heeft in 2020 een lustrum gevierd. De prijsuitreiking vond, geheel passend bij de tijd, digitaal plaats.

Het verheugde ons om te zien dat ook op afstand de inzet van de auteurs en vakgroepen werd beloond met een feestelijke middag. Dominique van Grootveld en de betrokken vakgroep van de Universiteit van Amsterdam sleepten de prijs in de wacht met een scriptie over aansprakelijkheid rondom ketenzorg.

Ook zijn wij blij met de blijvende betrokkenheid van onze externe juryleden prof. mr. C.C. van Dam en mr. dr. F.Th. Kremer.

De scriptieprijs is inmiddels niet meer weg te denken op ons vakgebied, mede dankzij het niet aflatende enthousiasme van de meedingende vakgroepen en auteurs. Met deze scriptieprijs hopen wij constructief te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan kwetsbare slachtoffers van personenschade.

In 2021 schrijft Stichting Beer impuls opnieuw een landelijke scriptieprijs uit. De scriptieprijs zal ook in 2021 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2020 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:

  • relevantie voor de personenschadepraktijk;
  • taalvaardigheid;
  • originaliteit;
  • creativiteit;
  • de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.

Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd door een vertegenwoordiger van die vakgroep.

Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk tot 1 maart 2021 worden voorgelegd. Het bestuur krijgt de scripties geanonimiseerd te lezen. Het bestuur van de stichting maakt vervolgens een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – uiteraard ook geanonimiseerd – worden beoordeeld door een jury, waarvan ook dit jaar prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en ondergetekende deel uitmaken.

De winnaar van de scriptieprijs zal een geldbedrag van € 1.750 ontvangen. De vakgroep die de winnende scriptie heeft ingezonden, ontvangt hetzelfde bedrag om te besteden aan onderwijsdoeleinden op het gebied van aansprakelijkheid en personenschade.

Omdat wij hopen dit jaar een live prijsuitreiking te kunnen organiseren, wachten wij nog even met het bepalen van een datum voor de prijsuitreiking.