Nieuwe scriptieprijs uitgeschreven

Ook in 2023 heeft de Stichting Beer impuls haar landelijke scriptieprijs uitgeschreven.

De betreffende vakgroepen van de universiteiten zijn uitgenodigd om hun beste, in 2022 geschreven, masterscriptie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade aan het bestuur voor te leggen.

Dit jaar heeft het bestuur drie inzendingen ontvangen die – zoals gebruikelijk in geanonimiseerde vorm – door de jury zullen worden beoordeeld.  

De jury bestaat ook dit jaar uit de volgende personen:

 1. Professor mr. C.C. van Dam, Visiting Professor King’s College te Londen en hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht, Maastricht University
 2. dr. F. Th. Kremer, voormalig directeur Personenschade Instituut van Verzekeraars
 3. J.M. Beer, advocaat te Amsterdam (voorzitter)

De prijs zal op maandag 25 september 2023 in feestelijke vorm worden uitgereikt aan de auteur van de beste scriptie en aan diens vakgroep.

PERSBERICHT | Amsterdam, 20 september 2022

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

De heer mr. Levi Boor (Erasmus Universiteit Rotterdam) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het zevende jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Het bestuur is verheugd dat de scriptieprijs inmiddels is uitgegroeid tot een begrip binnen de letselschadebranche.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de (geanonimiseerde) inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury wederom niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2022 toe te kennen aan Levi Boor (Erasmus Universiteit Rotterdam), met de scriptie over vergoeding van gederfde zwarte inkomsten. Pas nadat de winnende scriptie werd gekozen, werd aan de jury bekend gemaakt welke vakgroep deze scriptie aanleverde en wie de auteur was.

De scriptie van Levi Boor werd aangeboden met een noot van de indienende vakgroep die inhield dat de scriptie werd geschreven in het kader van een project waarbij een maximum aantal van 7.000 woorden per scriptie gold.

Het onderwerp van de scriptie is van praktisch belang voor de personenschadepraktijk en is actueel. Uit het juryrapport: ‘De scriptie is goed geschreven. Er is sprake van een duidelijke onderzoeksvraag, een goede opbouw waarbij de diverse argumenten adequaat en gedetailleerd worden besproken en de scriptie bevat nuttige rechtsvergelijkende informatie.

Voor de jury is hierbij van betekenis dat ondanks de voorgeschreven compacte vorm het onderwerp helder en volledig wordt behandeld en daarmee een hoog informatiegehalte heeft. Voorts kent de scriptie nauwelijks zwakke kanten en neemt de auteur na het afwegen van een veelheid aan argumenten duidelijk stelling.’

De prijs voor de winnende auteur is een geldbedrag van € 1.750. Eenzelfde bedrag ontvangt de vakgroep privaatrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam die de winnende scriptie heeft ingezonden.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.Vlnr: Theo Kremer, Liesbeth Enneking, Levi Boor, Cees van Dam, John Beer

PERSBERICHT | Amsterdam, 18 augustus 2022

Shortlist scriptieprijs 2022 Stichting Beer impuls bekend gemaakt

Ook dit jaar zal de scriptieprijs van Stichting Beer impuls weer worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. De shortlist werd inmiddels bekend gemaakt nadat de jury een oordeel vormde op basis van geanonimiseerde scripties.

De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Het jaarlijks uitschrijven van een scriptieprijs geeft hieraan een constructieve impuls, net als het organiseren van diverse masterclasses op het gebied van personenschade, waardoor studenten van dichtbij kennis kunnen maken met dit vak. 

Het bestuur van de stichting is verheugd dat de scriptieprijs inmiddels is uitgegroeid tot een begrip binnen de letselschadebranche.

Inzendingen voor de scriptieprijs worden beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Per vakgroep kon één scriptie worden aangeleverd. Drie meedingende scripties voldeden aan de gestelde vereisten en vormen dit jaar de shortlist

Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties – alle van hoge kwaliteit – ontvangen:

 1. De rechter en gedragingen ex post bij gevaarzetting
  Lenka van der Grinten (Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht)

 2. Medische aansprakelijkheid en AI
  Jan van Staalduinen (Universiteit Leiden, Instituut voor Privaatrecht, afdeling civiel recht)
 1. Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten
  Levi Boor (Erasmus Universiteit Rotterdam, vakgroep privaatrecht)

Deze drie (geanonimiseerde) scripties werden voorgelegd aan de jury van de stichting, net als vorige jaren bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Informatie over de auteurs en de vakgroepen die de scripties aanleverden, werd aan de jury pas bekend gemaakt na het juryberaad en de beoordeling door de jury.

De jury zal op maandag 19 september a.s. vanaf 16.00 uur op feestelijke wijze bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2022 zullen winnen. De meedingende vakgroepen en auteurs zijn hiervoor uiteraard uitgenodigd.

We hopen de auteurs en vakgroepen dan fysiek te kunnen ontmoeten! Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Monique Heijst (+31622922733).

Persbericht 3 februari 2022: nieuwe scriptieprijs Stichting Beer impuls uitgeschreven

De scriptieprijs van Stichting Beer impuls heeft ook in 2021 weer mooie bijdragen van vakgroepen en auteurs opgeleverd. Het was lastig kiezen met de hoge kwaliteit van de scripties, maar uiteindelijk werd het ei gelegd!

De prijsuitreiking vond, geheel passend bij de tijd, opnieuw digitaal plaats, waarbij de jury wel fysiek bijeen kwam om gezamenlijk de prijsuitreiking toch zo veel mogelijk een feestelijk randje te geven.

Winnaar 2021

Charlotte van Goch en de betrokken vakgroep van de Vrije Universiteit Amsterdam sleepten de prijs in de wacht met een indrukwekkende scriptie over het verhalen van schade.

Afgelopen jaar smaakte naar meer en dus schrijven we opnieuw een scriptieprijs uit. Wij zijn blij met de blijvende betrokkenheid van onze externe juryleden prof. mr. C.C. van Dam en mr. dr. F.Th. Kremer die ook dit jaar weer hun belangrijke steentje zullen bijdragen aan een weloverwogen jurybesluit.

De scriptieprijs is inmiddels niet meer weg te denken uit ons vakgebied, zo werd ons ook nog eens verteld door de winnende vakgroep tijdens de prijsuitreiking in 2021. De enthousiaste vakgroepen en auteurs zijn daarbij heel belangrijk. Met deze scriptieprijs hopen wij dan ook constructief te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan kwetsbare slachtoffers van personenschade.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De scriptieprijs zal ook in 2022 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2021 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:

 • relevantie voor de personenschadepraktijk;
 • taalvaardigheid;
 • originaliteit;
 • creativiteit;
 • de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.

De presentatie door de auteur van de scriptie – tijdens de prijsuitreiking – vormt geen onderdeel van het juryoordeel.

Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd door een vertegenwoordiger van die vakgroep. De vakgroepen zijn inmiddels uitgenodigd om mee te dingen naar de scriptieprijs 2022.

Deadline aanleveren nieuwe scripties (uit 2021)

Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk tot 1 april 2022 worden voorgelegd. Het bestuur krijgt de scripties geanonimiseerd te lezen. Het bestuur van de stichting maakt vervolgens een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – uiteraard ook geanonimiseerd – worden beoordeeld door de jury, waarvan ook dit jaar prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer deel uitmaken.

Boter bij de vis

De winnaar van de scriptieprijs zal een geldbedrag van € 1.750 ontvangen. De vakgroep die de winnende scriptie heeft ingezonden, ontvangt eenzelfde bedrag om te besteden aan onderwijsdoeleinden op het gebied van aansprakelijkheid en personenschade.

Omdat wij hopen dit jaar wel een live prijsuitreiking te kunnen organiseren, wachten wij nog even met het bepalen van een datum voor de prijsuitreiking.

Meer informatie over de scriptieprijs, stuur een mail naar Monique Heijst: heijst@beerimpuls.nl

PERSBERICHT | Amsterdam, 28 september 2021

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Mevrouw mr. Charlotte van Goch (Vrije Universiteit Amsterdam) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Verhalen van schade’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het zesde jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich op gepaste corona-afstand over de inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury wederom niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2021 toe te kennen aan Charlotte van Goch en de vakgroep privaatrecht van de Vrije Universiteit (Amsterdam), met de scriptie over het verhalen van schade, meer specifiek: de verhouding tussen de visie van verzekeringsprofessionals en slachtoffers op de letselschadeprocedure en op de behoeften van slachtoffers van letsel.

Door middel van literatuuronderzoek en interviews beantwoordt de auteur de vraag naar de visie van verzekeringsprofessionals op het letselschadeproces en de behoeften van slachtoffers. Deze behoeften worden door middel van literatuuronderzoek in kaart gebracht. De visie van de professionals is door middel van het afnemen van achttien interviews in kaart gebracht. Het betreft interviews van bij verzekeraars werkzame arbeidsdeskundigen, dossierbehandelaars en medisch adviseurs.

Het onderwerp van deze scriptie is relevant voor een groot deel van de personenschadepraktijk. Voor de jury is hierbij van betekenis dat de opzet van het interviewonderzoek als een moedige bijdrage kan worden beschouwd voor het doen van aanbevelingen voor verbetering van het schaderegelingsproces, op basis van procedurele rechtvaardigheid, de mogelijkheden van herstelrecht en een meer proactieve houding van verzekeraars.

In verband met corona vond de feestelijke prijsuitreiking plaats via Teams.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.


vlnr: juryleden John Beer, Theo Kremer en Cees van Dam
vanaf Prinsengracht 515 in Amsterdam

Shortlist scriptieprijs 2021 Stichting Beer impuls bekend gemaakt

PERSBERICHT | Amsterdam, 22 juni 2021

Na het lustrum vorig jaar zal de scriptieprijs van Stichting Beer impuls ook dit jaar weer worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. De shortlist werd inmiddels bekend gemaakt.

De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Het bestuur van de stichting is verheugd dat de scriptieprijs nog immer een mooie impuls vormt op het gebied van de ontwikkeling van jong talent. Na een digitale prijsuitreiking vorig jaar lijkt een fysieke prijsuitreiking dit jaar gelukkig weer tot de mogelijkheden te behoren.

Inzendingen worden beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Per vakgroep kon één scriptie worden aangeleverd. Het bestuur heeft in totaal vier inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vier scripties beoordeeld. Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen:

 1. Kan een robot ‘persoonlijk’ aansprakelijk worden gehouden voor een fout in de operatiekamer door hem rechtssubjectiviteit toe te kennen?
  Maartje Pieternelle Nieuwenhuis (Universiteit van Amsterdam, vakgroep gezondheidsrecht)
 1. Verhalen van schade (verhouding tussen de visie van verzekeringsprofessionals en slachtoffers op de letselschadeprocedure en op de behoeften van slachtoffers van letsel)
  Charlotte van Goch (Vrije Universiteit, vakgroep privaatrecht)

 2. Immateriële schadevergoeding & effectieve rechtsbescherming in de zin van artikel 13 EVRM
  Suze Chevalier (Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht)

 3. Het causaliteitsvereiste bij medische informed consentzaken (de patiënt als individu of als redelijk handelend persoon?)
  Rosanne Verburgh (Universiteit Leiden, Instituut voor Privaatrecht, sectie Burgerlijk Recht)

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties werd voorgelegd aan de jury van de stichting, net als vorige jaren bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Scripties 2, 3 en 4 werden (uiteraard ook geanonimiseerd) geselecteerd voor die shortlist.

De jury heeft inmiddels – door de coronamaatregelen op alternatieve wijze – juryberaad gehouden over deze drie scripties van de shortlist en zal op dinsdag 28 september 2021 vanaf 16.00 uur op feestelijke wijze bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2021 zullen winnen. De meedingende vakgroepen en auteurs zullen te zijner tijd meer details ontvangen over de prijsuitreiking op 28 september a.s.

We hopen de auteurs en vakgroepen dan fysiek te kunnen ontmoeten! Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl.

Nieuwe scriptieprijs uitgeschreven

De scriptieprijs van Stichting Beer impuls heeft in 2020 een lustrum gevierd. De prijsuitreiking vond, geheel passend bij de tijd, digitaal plaats.

Het verheugde ons om te zien dat ook op afstand de inzet van de auteurs en vakgroepen werd beloond met een feestelijke middag. Dominique van Grootveld en de betrokken vakgroep van de Universiteit van Amsterdam sleepten de prijs in de wacht met een scriptie over aansprakelijkheid rondom ketenzorg.

Ook zijn wij blij met de blijvende betrokkenheid van onze externe juryleden prof. mr. C.C. van Dam en mr. dr. F.Th. Kremer.

De scriptieprijs is inmiddels niet meer weg te denken op ons vakgebied, mede dankzij het niet aflatende enthousiasme van de meedingende vakgroepen en auteurs. Met deze scriptieprijs hopen wij constructief te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan kwetsbare slachtoffers van personenschade.

In 2021 schrijft Stichting Beer impuls opnieuw een landelijke scriptieprijs uit. De scriptieprijs zal ook in 2021 worden uitgereikt aan de auteur van de beste (in 2020 geschreven) masterscriptie op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht, en aan diens vakgroep.

Bij de beoordeling van de inzendingen zal worden gelet op:

 • relevantie voor de personenschadepraktijk;
 • taalvaardigheid;
 • originaliteit;
 • creativiteit;
 • de vernieuwende inzichten die uit de scriptie blijken.

Per aangeschreven vakgroep kan één scriptie aan het bestuur worden voorgelegd door een vertegenwoordiger van die vakgroep.

Scripties kunnen door de vakgroepen uiterlijk tot 1 maart 2021 worden voorgelegd. Het bestuur krijgt de scripties geanonimiseerd te lezen. Het bestuur van de stichting maakt vervolgens een selectie van de drie beste scripties. Deze drie scripties zullen vervolgens – uiteraard ook geanonimiseerd – worden beoordeeld door een jury, waarvan ook dit jaar prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en ondergetekende deel uitmaken.

De winnaar van de scriptieprijs zal een geldbedrag van € 1.750 ontvangen. De vakgroep die de winnende scriptie heeft ingezonden, ontvangt hetzelfde bedrag om te besteden aan onderwijsdoeleinden op het gebied van aansprakelijkheid en personenschade.

Omdat wij hopen dit jaar een live prijsuitreiking te kunnen organiseren, wachten wij nog even met het bepalen van een datum voor de prijsuitreiking.

PERSBERICHT | Amsterdam, 10 november 2020

Lustrum: prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Mevrouw mr. Dominique van Grootveld (Universiteit van Amsterdam) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Aansprakelijkheid rondom ketenzorg’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het vijfde jaar op rij (een lustrum!) – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich op gepaste corona-afstand over de inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2020 toe te kennen aan Dominique van Grootveld en de vakgroep publiekrecht/gezondheidsrecht van de Universiteit van Amsterdam, met de scriptie over aansprakelijkheid rondom ketenzorg: een juridisch onderzoek naar de mate van wettelijke bescherming van de patiënt die bij ketenzorg schade lijdt/heeft geleden en de wijze waarop in dit kader meer adequate, wettelijke bescherming voor de patiënt kan worden bewerkstelligd.

Hierbij is de complexiteit van het onderwerp, de compactheid en helderheid van de scriptie en originaliteit van de hierin gedane voorstellen meegewogen. Nu er in de toekomst steeds meer (chronische) patiënten geconfronteerd zullen worden met aangeboden ketenzorg is de door de auteur beschreven juridische problematiek in toenemende mate relevant.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.