Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs

In mei 2015 schreef de Stichting Beer impuls een landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep kon een scriptie aan het bestuur van de Stichting worden voorgelegd.

In de periode tot 15 januari 2016 heeft het bestuur vijf inzendingen ontvangen. Het bestuur van de Stichting heeft deze vijf scripties beoordeeld.  

Drie van deze scripties zijn daaruit geselecteerd en voorgelegd aan de jury, bestaande uit
prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Het betreft hier scripties van de vakgroepen van de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.

De jury heeft inmiddels een winnaar gekozen, die wij bekend zullen maken tijdens de prijsuitreiking op maandag 6 juni 2016. Na 6 juni a.s. zult u op deze site actuele informatie vinden over de winnende scriptie.

Voor vragen over dit bericht of de scriptieprijs kunt u mailen naar info@beerimpuls.nl.

 

Landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. De Stichting heeft in dat kader een scriptieprijsvraag uitgeschreven, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten konden aanleveren. De termijn waarbinnen scripties konden worden aangeleverd, is onlangs verstreken. 

In het voorjaar van 2016 zal Stichting Beer impuls de scriptieprijs uitreiken aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. 

De beoordelingscommissie bestaat uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. 

Inzendingen worden beoordeeld op: 

  • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
  • Taalvaardigheid;
  • Originaliteit;
  • Vernieuwende inzichten. 

Van alle inzendingen zijn inmiddels de drie beste scripties geselecteerd, waaruit de beoordelingscommissie de winnaar/winnares zal kiezen. De winnaar/winnares en diens vakgroep zullen eenzelfde geldbedrag ontvangen als prijs. 

De shortlist voor de Stichting Beer impuls scriptieprijs ziet er als volgt uit: 

  • Paul Blok, ‘Zorgschade, hoe nu verder?’, Sectie Burgerlijk Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • Kirsten Maes, ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht;
  • Chantal van der Roest, ‘Vergoeding van immateriële schade aan derden ingeval van letsel of overlijden van een naaste in nationaal en Europees (privaatrechtelijk) perspectief’, Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Groningen. 

Voor vragen over de scriptieprijs kunt u contact zoeken via info@beerimpuls.nl.