Nieuwe scriptieprijsvraag uitgeschreven

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het aansprakelijkheidsrecht en personenschade. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren.

Nadat op 6 juni jl. Kirsten Maes en het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht de ‘scriptieprijs 2015’ van Stichting Beer impuls in ontvangst namen, is het tijd voor het uitschrijven van een nieuwe scriptieprijs voor de beste scriptie van 2016. De vakgroepen zijn inmiddels aangeschreven en krijgen tot 30 december 2016 de tijd om de beste scriptie van hun studenten mee te laten dingen naar deze prijs. Per vakgroep kan één scriptie worden aangeleverd.  

Ook dit jaar zal de jury bestaan uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Inzendingen worden beoordeeld op relevantie voor de positie van het slachtoffer, taalvaardigheid, originaliteit en vernieuwende inzichten.

De prijs zal in de loop van 2017 worden uitgereikt. Voor meer informatie over de prijsuitreiking op
6 juni jl., zie dit persbericht.

Voor meer informatie over deze scriptieprijs en Stichting Beer impuls kunt u contact opnemen met info@beerimpuls.nl.

 

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT Amsterdam, 6 juni 2016

Kirsten Maes/Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’.

Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. In mei 2015 heeft de stichting een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per vakgroep kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. 

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 6 juni jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. K.L. Maes en haar vakgroep, het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

Het onderwerp van haar scriptie ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’ heeft als subtitel ‘Een onderzoek naar het bestaan, de omvang en de wenselijkheid van een zorgplicht van secundaire, private partijen jegens bezoekers van openbare ruimten’. Haar scriptie werd onder andere gekozen vanwege de originaliteit, de uitgebreide jurisprudentiestudie en de relevantie voor de positie van een slachtoffer in de personenschadepraktijk.

Ook voor 2016 zal door de stichting opnieuw een scriptieprijs worden uitgeschreven.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

Voor meer informatie over het scriptieonderwerp van Kirsten Maes, zie haar artikel in AV&S van februari 2016. 

 IMG_6995

V.l.n.r. prof. mr. I. Giesen (Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht), winnares mr. K.L. (Kirsten) Maes, prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer, mr. J.M. Beer

(Foto: Hanna Hachula)

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs

In mei 2015 schreef de Stichting Beer impuls een landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep kon een scriptie aan het bestuur van de Stichting worden voorgelegd.

In de periode tot 15 januari 2016 heeft het bestuur vijf inzendingen ontvangen. Het bestuur van de Stichting heeft deze vijf scripties beoordeeld.  

Drie van deze scripties zijn daaruit geselecteerd en voorgelegd aan de jury, bestaande uit
prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Het betreft hier scripties van de vakgroepen van de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.

De jury heeft inmiddels een winnaar gekozen, die wij bekend zullen maken tijdens de prijsuitreiking op maandag 6 juni 2016. Na 6 juni a.s. zult u op deze site actuele informatie vinden over de winnende scriptie.

Voor vragen over dit bericht of de scriptieprijs kunt u mailen naar info@beerimpuls.nl.

 

Landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. De Stichting heeft in dat kader een scriptieprijsvraag uitgeschreven, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten konden aanleveren. De termijn waarbinnen scripties konden worden aangeleverd, is onlangs verstreken. 

In het voorjaar van 2016 zal Stichting Beer impuls de scriptieprijs uitreiken aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. 

De beoordelingscommissie bestaat uit: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. 

Inzendingen worden beoordeeld op: 

  • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
  • Taalvaardigheid;
  • Originaliteit;
  • Vernieuwende inzichten. 

Van alle inzendingen zijn inmiddels de drie beste scripties geselecteerd, waaruit de beoordelingscommissie de winnaar/winnares zal kiezen. De winnaar/winnares en diens vakgroep zullen eenzelfde geldbedrag ontvangen als prijs. 

De shortlist voor de Stichting Beer impuls scriptieprijs ziet er als volgt uit: 

  • Paul Blok, ‘Zorgschade, hoe nu verder?’, Sectie Burgerlijk Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • Kirsten Maes, ‘De zorgplicht van secundaire, private partijen’, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht;
  • Chantal van der Roest, ‘Vergoeding van immateriële schade aan derden ingeval van letsel of overlijden van een naaste in nationaal en Europees (privaatrechtelijk) perspectief’, Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, Rijksuniversiteit Groningen. 

Voor vragen over de scriptieprijs kunt u contact zoeken via info@beerimpuls.nl.