PERSBERICHT | Amsterdam, 10 november 2020

Lustrum: prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Mevrouw mr. Dominique van Grootveld (Universiteit van Amsterdam) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Aansprakelijkheid rondom ketenzorg’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het vijfde jaar op rij (een lustrum!) – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich op gepaste corona-afstand over de inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2020 toe te kennen aan Dominique van Grootveld en de vakgroep publiekrecht/gezondheidsrecht van de Universiteit van Amsterdam, met de scriptie over aansprakelijkheid rondom ketenzorg: een juridisch onderzoek naar de mate van wettelijke bescherming van de patiënt die bij ketenzorg schade lijdt/heeft geleden en de wijze waarop in dit kader meer adequate, wettelijke bescherming voor de patiënt kan worden bewerkstelligd.

Hierbij is de complexiteit van het onderwerp, de compactheid en helderheid van de scriptie en originaliteit van de hierin gedane voorstellen meegewogen. Nu er in de toekomst steeds meer (chronische) patiënten geconfronteerd zullen worden met aangeboden ketenzorg is de door de auteur beschreven juridische problematiek in toenemende mate relevant.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.