PERSBERICHT, AMSTERDAM 19 april 2018

Prijsuitreiking scriptieprijs Stichting Beer impuls

Ook dit jaar schreef Stichting Beer impuls de jaarlijkse, landelijke scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Inzendingen worden derhalve beoordeeld op: 

  • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
  • Taalvaardigheid;
  • Originaliteit;
  • Vernieuwende inzichten.

Drie ingezonden scripties zijn (geanonimiseerd) voorgelegd aan en beoordeeld door de jury van Stichting Beer impuls. De jury bestaat wederom uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. De jurering betreft de volgende scripties:

  • Idya Karimi, Universiteit Utrecht (Molengraaff-instituut), ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’;
  • Maikel Samsom, Erasmus School of Law (Rotterdam), ‘Aansprakelijkheid in tijden van kinderen op bestelling’;
  • Nienke Hersbach, Vrije Universiteit Amsterdam, ‘Op weg naar een toekomstbestendig tuchtrecht in de gezondheidszorg?’

De jury zal de winnende scriptie bekend maken op woensdag 23 mei a.s.

Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep.

Voor vragen over dit bericht kunt u mailen naar: info@beerimpuls.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*