PERSBERICHT | Amsterdam, 20 september 2022

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

De heer mr. Levi Boor (Erasmus Universiteit Rotterdam) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het zevende jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Het bestuur is verheugd dat de scriptieprijs inmiddels is uitgegroeid tot een begrip binnen de letselschadebranche.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de (geanonimiseerde) inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury wederom niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2022 toe te kennen aan Levi Boor (Erasmus Universiteit Rotterdam), met de scriptie over vergoeding van gederfde zwarte inkomsten. Pas nadat de winnende scriptie werd gekozen, werd aan de jury bekend gemaakt welke vakgroep deze scriptie aanleverde en wie de auteur was.

De scriptie van Levi Boor werd aangeboden met een noot van de indienende vakgroep die inhield dat de scriptie werd geschreven in het kader van een project waarbij een maximum aantal van 7.000 woorden per scriptie gold.

Het onderwerp van de scriptie is van praktisch belang voor de personenschadepraktijk en is actueel. Uit het juryrapport: ‘De scriptie is goed geschreven. Er is sprake van een duidelijke onderzoeksvraag, een goede opbouw waarbij de diverse argumenten adequaat en gedetailleerd worden besproken en de scriptie bevat nuttige rechtsvergelijkende informatie.

Voor de jury is hierbij van betekenis dat ondanks de voorgeschreven compacte vorm het onderwerp helder en volledig wordt behandeld en daarmee een hoog informatiegehalte heeft. Voorts kent de scriptie nauwelijks zwakke kanten en neemt de auteur na het afwegen van een veelheid aan argumenten duidelijk stelling.’

De prijs voor de winnende auteur is een geldbedrag van € 1.750. Eenzelfde bedrag ontvangt de vakgroep privaatrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam die de winnende scriptie heeft ingezonden.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.Vlnr: Theo Kremer, Liesbeth Enneking, Levi Boor, Cees van Dam, John Beer