PERSBERICHT | Amsterdam, 25 september 2023

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Lusan Derksen (Radboud Universiteit Nijmegen) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Prikken, pressie, privacy – Een onderzoek naar de zorgplicht van de werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het achtste jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Het bestuur is verheugd dat de scriptieprijs inmiddels is uitgegroeid tot een begrip binnen de letselschadebranche en de universitaire wereld.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de (geanonimiseerde) inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury wederom niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2023 toe te kennen aan Lusan Derksen, en aan de betrokken vakgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen, met de scriptie ‘Prikken, pressie, privacy – Een onderzoek naar de zorgplicht van de werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers’. Pas nadat de winnende scriptie werd gekozen, werd aan de jury bekend gemaakt welke vakgroep deze scriptie aanleverde en wie de auteur was.

De winnende scriptie behandelt een cruciaal juridisch aspect van de coronacrisis: de zorgplicht van de werkgever jegens gevaccineerde en ongevaccineerde werknemers. Voor de jury is van betekenis dat het onderwerp in de literatuur nog weinig is beschreven en er nog weinig rechtspraak over bestaat. De auteur heeft daarom in een belangrijk aantal opzichten moeten pionieren, door te zoeken naar parallellen en analogieën voor de noodzakelijke analyses. De jury is onder de indruk van de wijze waarop de auteur zich van deze taak heeft gekweten. Bij de conclusies steekt de auteur haar mening bovendien niet onder stoelen of banken. En ten slotte heeft de auteur door het vervlechten van nieuwsberichten de scriptie niet alleen verlevendigd maar hierin ook het bredere kader van het coronadebat tot uitdrukking gebracht.

De prijs voor de winnende auteur is een geldbedrag van € 1.750. Eenzelfde bedrag ontvangt de vakgroep Burgerlijk Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen die de winnende scriptie heeft ingezonden. Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

vlnr Cees van Dam, Theo Kremer, Lusan Derksen, Ingeborg Haazen, John Beer