PERSBERICHT | Amsterdam, 28 september 2021

Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

Mevrouw mr. Charlotte van Goch (Vrije Universiteit Amsterdam) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Verhalen van schade’

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het zesde jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven.

Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich op gepaste corona-afstand over de inzendingen gebogen. Het hoge niveau van alle beoordeelde scripties heeft het de jury wederom niet gemakkelijk gemaakt om tot een eindoordeel te komen.

Na uitvoerig beraad heeft de jury besloten de scriptieprijs 2021 toe te kennen aan Charlotte van Goch en de vakgroep privaatrecht van de Vrije Universiteit (Amsterdam), met de scriptie over het verhalen van schade, meer specifiek: de verhouding tussen de visie van verzekeringsprofessionals en slachtoffers op de letselschadeprocedure en op de behoeften van slachtoffers van letsel.

Door middel van literatuuronderzoek en interviews beantwoordt de auteur de vraag naar de visie van verzekeringsprofessionals op het letselschadeproces en de behoeften van slachtoffers. Deze behoeften worden door middel van literatuuronderzoek in kaart gebracht. De visie van de professionals is door middel van het afnemen van achttien interviews in kaart gebracht. Het betreft interviews van bij verzekeraars werkzame arbeidsdeskundigen, dossierbehandelaars en medisch adviseurs.

Het onderwerp van deze scriptie is relevant voor een groot deel van de personenschadepraktijk. Voor de jury is hierbij van betekenis dat de opzet van het interviewonderzoek als een moedige bijdrage kan worden beschouwd voor het doen van aanbevelingen voor verbetering van het schaderegelingsproces, op basis van procedurele rechtvaardigheid, de mogelijkheden van herstelrecht en een meer proactieve houding van verzekeraars.

In verband met corona vond de feestelijke prijsuitreiking plaats via Teams.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.


vlnr: juryleden John Beer, Theo Kremer en Cees van Dam
vanaf Prinsengracht 515 in Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*