Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT Amsterdam, 24 mei 2018

Mevrouw mr. Idya Karimi/Molengraaff Instituut (Universiteit van Utrecht) wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’.

Stichting Beer impuls, opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. De stichting heeft in dat kader – voor het derde jaar op rij – een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 23 mei jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. Idya Karimi/Molengraaff Instituut, Universiteit van Utrecht. Het onderwerp van haar scriptie ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’ heeft als subtitel ‘De schaduwzijde van de vergelijking mét en zónder ongeval’.

Beschreven wordt dat het uitgangspunt van volledige schadevergoeding met zich meebrengt dat een vergelijking van twee situaties, de feitelijke en de hypothetische, noodzakelijk is. De auteur geeft aan dat het gebruik van statistische gegevens om de hypothetische situatie in kaart te brengen al snel kan leiden tot discriminatie en bespreekt mogelijkheden om dat te vermijden.

Het onderwerp van de schadebegroting, en met name in geval van verlies van arbeidsvermogen, bij jonge kinderen is van grote betekenis voor de personenschadepraktijk. De auteur kiest voor een originele en relevante invalshoek door de strijd met het beginsel van non-discriminatie in de overwegingen te betrekken.

Na rijp beraad heeft de jury derhalve besloten dat Idya Karimi, samen met de vakgroep van het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht, de scriptieprijs verdient. ‘De combinatie van een relevant onderwerp, diepgang, leesbaarheid en een eigen visie heeft de jury ertoe gebracht deze keuze te maken,’ aldus de jury.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

 

Van links naar rechts: mr. John Beer (jurylid Stichting Beer impuls), mr. dr. Theo Kremer (jurylid Stichting Beer impuls), mr. Idya Karimi (winnende auteur scriptie), mr. dr. Rianka Rijnhout (namens de winnende vakgroep Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht), prof. mr. Cees van Dam (jurylid Stichting Beer impuls)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*