Prijsuitreiking landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls

PERSBERICHT AMSTERDAM, 16 JUNI 2017

Mevrouw mr. ChiChi de Haan/Vakgroep Privaatrecht Universiteit van Amsterdam wint landelijke scriptieprijs Stichting Beer impuls met ingezonden scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’.

Stichting Beer impuls, een initiatief van zes Amsterdamse slachtofferadvocaten, stimuleert onder andere de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor het rechtsgebied van aansprakelijkheid en personenschade. In juni 2016 heeft de stichting, net als in 2015, een landelijke scriptieprijs uitgeschreven. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon bij het bestuur van de stichting één masterscriptie worden aangeleverd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade.

De vakjury namens de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer, heeft zich over de inzendingen gebogen en op 15 juni jl. werd de scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van de winnende scriptie, mevrouw mr. ChiChi de Haan en de Vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van haar scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’ heeft als subtitel ‘Art. 7:658 BW en zorg voor de zorgverlener na een incident’.

Deze scriptie behandelt de vraag of een ziekenhuis (op grond van artikel 7:658 BW) jegens de zorgverlener in zijn dienst de juridische plicht heeft om deze na een calamiteit of incident op te vangen, en bij gebreke daaraan aansprakelijk kan zijn voor daaruit voortvloeiende psychische gezondheidsschade. ‘De scriptie is compact, bevat veel informatie en is desondanks zeer goed leesbaar. Het onderwerp is origineel, actueel en relevant. De jury heeft met veel waardering kennis genomen van het praktijkonderzoek waarvan in de scriptie verslag wordt gedaan. Bij de scriptie bevindt zich een uitvoerige literatuurlijst en er worden concrete aanbevelingen gedaan,’ aldus de jury over de winnende scriptie.

Ook dit jaar zal door de stichting opnieuw een scriptieprijs worden uitgeschreven.

Voor meer informatie over de scriptieprijs of de stichting kunt u contact opnemen via info@beerimpuls.nl. Zie voor meer informatie over de scriptieprijs en de overige activiteiten van Stichting Beer impuls ook www.beerimpuls.nl.

V.l.n.r. prof. mr. Cees van Dam, mr. John Beer, mr. ChiChi de Haan, mr. Toine de Bie (scriptiebegeleider ChiChi de Haan), mr. Theo Kremer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*