Shortlist scriptieprijs 2021 Stichting Beer impuls bekend gemaakt

PERSBERICHT | Amsterdam, 22 juni 2021

Na het lustrum vorig jaar zal de scriptieprijs van Stichting Beer impuls ook dit jaar weer worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. De shortlist werd inmiddels bekend gemaakt.

De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade. Het bestuur van de stichting is verheugd dat de scriptieprijs nog immer een mooie impuls vormt op het gebied van de ontwikkeling van jong talent. Na een digitale prijsuitreiking vorig jaar lijkt een fysieke prijsuitreiking dit jaar gelukkig weer tot de mogelijkheden te behoren.

Inzendingen worden beoordeeld op: 

 • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
 • Taalvaardigheid;
 • Originaliteit;
 • Vernieuwende inzichten.

Per vakgroep kon één scriptie worden aangeleverd. Het bestuur heeft in totaal vier inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vier scripties beoordeeld. Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen:

 1. Kan een robot ‘persoonlijk’ aansprakelijk worden gehouden voor een fout in de operatiekamer door hem rechtssubjectiviteit toe te kennen?
  Maartje Pieternelle Nieuwenhuis (Universiteit van Amsterdam, vakgroep gezondheidsrecht)
 1. Verhalen van schade (verhouding tussen de visie van verzekeringsprofessionals en slachtoffers op de letselschadeprocedure en op de behoeften van slachtoffers van letsel)
  Charlotte van Goch (Vrije Universiteit, vakgroep privaatrecht)

 2. Immateriële schadevergoeding & effectieve rechtsbescherming in de zin van artikel 13 EVRM
  Suze Chevalier (Universiteit Utrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht)

 3. Het causaliteitsvereiste bij medische informed consentzaken (de patiënt als individu of als redelijk handelend persoon?)
  Rosanne Verburgh (Universiteit Leiden, Instituut voor Privaatrecht, sectie Burgerlijk Recht)

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties werd voorgelegd aan de jury van de stichting, net als vorige jaren bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer. Scripties 2, 3 en 4 werden (uiteraard ook geanonimiseerd) geselecteerd voor die shortlist.

De jury heeft inmiddels – door de coronamaatregelen op alternatieve wijze – juryberaad gehouden over deze drie scripties van de shortlist en zal op dinsdag 28 september 2021 vanaf 16.00 uur op feestelijke wijze bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2021 zullen winnen. De meedingende vakgroepen en auteurs zullen te zijner tijd meer details ontvangen over de prijsuitreiking op 28 september a.s.

We hopen de auteurs en vakgroepen dan fysiek te kunnen ontmoeten! Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl.