Stichtingsdocumenten

De leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

pdfPrivacystatement Beer impuls

pdfBeleidsplan Stichting Beer impuls

pdfOprichting Stichting Beer impuls

pdfGeprognosticeerde staat van baten en lasten

pdfRapport inzake jaarstukken 2014

pdfRapport inzake jaarstukken 2015

pdf Rapport inzake jaarstukken 2016

pdf Rapport inzake jaarstukken 2017

pdfRapport inzake jaarstukken 2018

pdfRapport inzake jaarstukken 2019

pdfRapport inzake jaarstukken 2020

pdfRapport inzake jaarstukken 2021

pdfRapport inzake jaarstukken 2022

pdfRapport inzake jaarstukken 2023